Vanzelfsprekend:

Vanzelfsprekend, is een enquĂȘte om deelnemers van de zorghoeve aan het woord te laten. Het is een digitaal programma dat wij van onze zorgaanbieder SZZ moeten gebruiken om een tevredenheidsonderzoek te doen.

Wij hadden altijd zelf een tevredenheidsonderzoek en u kreeg een vragenlijst mee naar huis om deze in te vullen samen met uw familie. Wij zijn nu verplicht om de digitale versie te gebruiken. Deze hebben we in het verleden al meer gebruikt maar het resultaat was niet best, we kregen geen ingevulde lijsten terug en het inloggen gaf nogal wat problemen. We hebben besloten dat de gasten de lijsten op de zorghoeve digitaal gaan invullen op de iPad en dat zij hierbij hulp krijgen van een vrijwilliger, zodat we zeker weten dat de lijsten ingevuld worden en de mantelzorgers niet extra belast worden. Niet iedereen van onze doelgroep heeft ook een laptop of computer. De vragen zijn te beantwoorden met een klik op een smiley.

De gasten die wel met een laptop of computer om kunnen gaan, kunnen de vragen zelfstandig invullen, maar hebben eventuele hulp bij hand die kan assisteren. De uitslag hiervan komt aan het eind van het jaar in de nieuwsbrief.
Copyright 2013-2021 Ora et Labora | Website door Logo4Life