wij hebben gehoord dat:


Vrijwilligster Marja peren heeft geraapt op de zorghoeve en voor ons stoofperen heeft gemaakt. De gasten hebben heerlijk gesmuld.


Harde noten kunnen kraken

Tot de volgende keer!
Copyright 2013-2021 Ora et Labora | Website door Logo4Life