20 januari inspraakvergadering gehouden met de gasten.

Omdat wij een kleine organisatie zijn en daardoor geen cliƫntenraad hebben gaan we voortaan ieder kwartaal een inspraak vergadering houden. Dit doen we elke keer op een andere dag dus alle gasten maken dit mee. We hebben dan een agenda waar wat punten op staan. Deze keer hebben we gesproken over, hoe vindt u dat het gaat op de zorghoeve, wat zou u veranderd willen zien en over de activiteiten.
Er is uit gekomen dat iedereen wel tevreden is en als er iets is dat ze het dan toch wel met het team overleggen. Daar zijn we heel blij mee en daar staan we ook open voor.
We hebben ook besproken dat als we voor en na de maaltijd een ogenblik stil zijn voor degenen die willen bidden en danken, dat we dat dan ook moeten respecteren. We gaan ook wachten tot iedereen klaar is met eten voordat we de borden enz. gaan stapelen.
Het is fijn dat ook iedereen een steentje bijdraagt met opruimen, voor zover dat mogelijk is.
De volgende vergadering is op dinsdag 21 april.
Copyright 2013-2021 Ora et Labora | Website door Logo4Life